W ZWIĄZKU

Związki początek

Jeśli związek rozpoczyna się w wieku 16-17 lat, to najczęściej za dzień początku ustalany jest:
- deklaracja "jesteśmy razem" 27,1%
- pierwszy pocałunek 26,2 %
- seks 12,8 %