Witaj na stronie "Kobieta wspaniała istota!"  
NIE ZALOGOWANY Log in czekaj na info
Strona dla młodych kobiet, inna od wszystkich innych stron

Nie widzisz wszystkich treści na tej stronie. Udowodnij, że nie jesteś robotem.

Regulamin i polityka prywatności strony

Celem strony jest podtrzymywanie więzi wśród internautów, którzy w ten czy inny sposób zabrnęli w jakieś związki.Regulamin i polityka zmieni się wkrótce>
Art. 1 Definicje
Administrator - autor strony i właściciel
Użytkownik - osoba korzystająca ze strony www
Usługa świadczona drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na in-dywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,
Usługodawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,

Art. 2 Korzystanie ze strony "wzwiazku"
§ 1. Korzystanie ze strony jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
§ 2. Strona nie używa plików cookies. Każda strona zapisuje podstawowe dane takie jak IP komputera, wersja przeglądarki itp.
§ 3. Wszystkie treści na stronie umieszczane są z zachowaniem najlepszej wiedzy.
§ 4. Strona nie używa statystyk firm zewnętrznych.

Art. 3 Po co przetwarzamy dane osobowe przetwarzane na stronie
§ 1. Zabronione jest posługiwanie się nie swoimi danymi osobowymi, bez wiedzy i zgody osoby której dane dotyczą.
§ 2. Strona przetwarza dane osobowe tylko na osobisty użytek administratora, dane nie są ujawniane innym uzytkownikom, jednak istnieje mozliwość nawiązania korespondencji z administratorem na temat konkretnych danych osobowych.
§ 3. Użytkownik w celu skorzystania z treści na stronie, może podać swoje dane osobowe jednak nie jest to obowiązkowe.
1) podanie adresu zamieszkania pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści odpowiednich ze względu na miejsce i warunki zamieszkania, w przypadku częstego pojawiania się tego adresu w serwisie, Administrator może podjąć czynności zmierzające do ochrony żywotnych interesów osoby.
2) podanie daty urodzenia pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści odpowiednich do daty urodzenia
3) podanie imienia i nazwiska pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści ze względu na popularność imienia i nazwiska, podanie imienia i nazwiska wraz z adresem i datą urodzenia stanowi dane osobowe, w przypadku pojawiania się tych danych częściej niż przeciętnie, Administrator może podjąć czynności zmierzające do ochrony żywotnych interesów osoby.
4) podanie nr PESEL pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści po przeszukaniu zasobów w których figuruje nr PESEL
§ 3. Podawane dane osobowe przetwarzane są dla celów osobistych Administratora.
1) dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznych ani osobom trzecim.
2) dane osobowe w tym imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres służą wyłącznie do ukształtowania treści i dostarczenia informacji najbliższej ze względu na wiek i miejsce zamieszkania.
3) dane osobowe są kasowane po ustaniu celu przetwarzania i nie ma możliwości ich odtworzenia.
§ 4. Administrator nie wykorzystuje adresów email dla celów marketingu, adres email potrzebny jest jedynie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
§ 5. Administrator nie ma wpływu na dane osobowe które się przez stronę przewiną, jednak zawsze można złożyć wniosek o to, aby kontretne dane osobowe nie były nigdy na stronie przetwarzane, ktokolwiek by je wpisał. wniosek o usunięcie danych jest dostępny WNIOSEK O ZASTRZEŻENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Dzisiaj jest niedziela zajrzyj na tę stronę dnia: wtorek
Wieczorem, po 20:00 więcej danych osobowych i treści. Zapraszamy ! Przesladowanie czasem jest mylone z prawdziwą miłośćią, a ty pomyliłaś kiedyś ?

Zajrzyj kto najczęściej odwiedza tę stronę na naszej stronie

WERSJA MOBILNA TEJ STRONY
WIĘCEJ TREŚCI NA STRONIE PRZECZYTASZ jeśli udowodnisz, że nie jesteś ROBOTEM wpisz 2 razy swój adres email, wyślemy link do pełnych treści.

Nie wykorzystujemy Twojego adresu email do spamowania. Więcej w naszej polityce prywatności

po jakim czasie od stosunku
Do zapłodnienia dochodzi tak mniej więcej do 5 dni od stosunku. Trudno jest to wyliczyć.Comment

Molestowanie
Coraz więcej się słyszy, że w zakładach pracy czy to kolega, czy przełozony robi podchody seksualne do swojej koleżanki czy podwładnej. Mozna się temu przeciwstawiać. Często okazuje się, że wykonuje także inne działania.molestacja w zakładzie pracy

Rozwody niestety zdarzają się
W 2/3 przypadków, to żona wnosi pozew o rozwód. Ilość rozwodów jest publikowana w Roczniku Statystycznym. W 2016 roku po 2-4 latach małżeństwa rozwodzili się małżonkowie, którzy mieli wykształcenie policealne i średnie.
Nawet zdarzają się rozwody małżonków po 75 roku życia, gdy przeżyli już razem ponad 20 lat.