Witaj na stronie "Kobieta wspaniała istota!"  
NIE ZALOGOWANY Log in czekaj na info
Strona dla młodych kobiet, inna od wszystkich innych stron

Nie widzisz wszystkich treści na tej stronie. Udowodnij, że nie jesteś robotem.

Regulamin i polityka prywatności strony

Celem strony jest podtrzymywanie więzi wśród internautów, którzy w ten czy inny sposób zabrnęli w jakieś związki.Regulamin i polityka zmieni się wkrótce>
Art. 1 Definicje
Administrator - autor strony i właściciel
Użytkownik - osoba korzystająca ze strony www
Usługa świadczona drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na in-dywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,
Usługodawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,

Art. 2 Korzystanie ze strony "wzwiazku"
§ 1. Korzystanie ze strony jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
§ 2. Strona nie używa plików cookies. Każda strona zapisuje podstawowe dane takie jak IP komputera, wersja przeglądarki itp.
§ 3. Wszystkie treści na stronie umieszczane są z zachowaniem najlepszej wiedzy.
§ 4. Strona nie używa statystyk firm zewnętrznych.

Art. 3 Dane osobowe przetwarzane na stronie
§ 1. Zabronione jest posługiwanie się nie swoimi danymi osobowymi, bez wiedzy i zgody osoby której dane dotyczą.
§ 2. Użytkownik w celu skorzystania z treści na stronie, może podać swoje dane osobowe jednak nie jest to obowiązkowe.
1) podanie adresu zamieszkania pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści odpowiednich ze względu na miejsce i warunki zamieszkania
2) podanie daty urodzenia pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści odpowiednich do daty urodzenia
3) podanie imienia i nazwiska pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści ze względu na popularność imienia i nazwiska
4) podanie nr PESEL pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści po przeszukaniu zasobów w których figuruje nr PESEL
§ 3. Podawane dane osobowe przetwarzane są dla celów osobistych Administratora.
1) dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznych ani osobom trzecim.
2) dane osobowe w tym imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres służą wyłącznie do ukształtowania treści i dostarczenia informacji najbliższej ze względu na wiek i miejsce zamieszkania.
3) dane osobowe są kasowane po ustaniu celu przetwarzania i nie ma możliwości ich odtworzenia.
§ 4. Administrator nie wykorzystuje adresów email dla celów marketingu, adres email potrzebny jest jedynie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
§ 5. Administrator nie ma wpływu na dane osobowe które się przez stronę przewiną, jednak zawsze można złożyć wniosek o to, aby kontretne dane osobowe nie były nigdy na stronie przetwarzane, ktokolwiek by je wpisał. wniosek o usunięcie danych jest dostępny WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH