Witaj na stronie "Kobieta wspaniała istota!"  
NIE ZALOGOWANY Log in czekaj na info
Strona dla młodych kobiet, inna od wszystkich innych stron

Nie widzisz wszystkich treści na tej stronie. Udowodnij, że nie jesteś robotem.W jaki sposób dane wpływają na treść na stronie ?


W przypadku tematyki naszej strony, dane takie jak adres zamieszkania, czy data urodzenia mają bardzo duży wpływ na ukształtowanie treści dla czytelnika. W dzisiejszych czasach, gdy nie ruszając się z domu możemy łatwo zobaczyć, gdzie kto miejszka, sam adres bardzo dużo mówi o czytelniku serwisu.
Wiek, ma duże znaczenie. W zależności od tego ile czytelnik ma lat, kiedy się urodził dokładnie, można korzystając z archiwalnych treści na innych www, sprawdzić ten dzień.


Uprawnienia administratora www


Podanie administratorowi daty urodzenia, imienia, adresu zamieszkania zdecydowanie pomaga ukształtować treści na stronie dla takiego czytelnika.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
Art. 2
[...]
4) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;


czyli, ponieważ na skutek klikania w linki, nastepuje przekaz danych, na indywidualne żądanie, należy rozumiec, że przeglądanie i czytanie stron www jest usługą dostarczania treści.

Administrator strony, może od użytkowników:
Art. 18. 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imiona usługobiorcy;
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres zameldowania na pobyt stały;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
6) adresy elektroniczne usługobiorcy.


Jeśli administrator strony, nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz z prowadzenia strony nie osiąga żadnych przychodów, wtedy nie jest Usługodawcą w rozumieniu ustawy. Jednak podanie przez czytelnika powyższych danych, zdecydowanie pomaga mu ukształtować treść strony www dla tego konkretnego czytelnika.

Dzisiaj jest niedziela zajrzyj na tę stronę dnia: wtorek
Wieczorem, po 20:00 więcej danych osobowych i treści. Zapraszamy ! Przesladowanie czasem jest mylone z prawdziwą miłośćią, a ty pomyliłaś kiedyś ?

Zajrzyj kto najczęściej odwiedza tę stronę na naszej stronie

WERSJA MOBILNA TEJ STRONY
WIĘCEJ TREŚCI NA STRONIE PRZECZYTASZ jeśli udowodnisz, że nie jesteś ROBOTEM wpisz 2 razy swój adres email, wyślemy link do pełnych treści.

Nie wykorzystujemy Twojego adresu email do spamowania. Więcej w naszej polityce prywatności

po jakim czasie od stosunku
Do zapłodnienia dochodzi tak mniej więcej do 5 dni od stosunku. Trudno jest to wyliczyć.Comment

Molestowanie
Coraz więcej się słyszy, że w zakładach pracy czy to kolega, czy przełozony robi podchody seksualne do swojej koleżanki czy podwładnej. Mozna się temu przeciwstawiać. Często okazuje się, że wykonuje także inne działania.molestacja w zakładzie pracy

Rozwody niestety zdarzają się
W 2/3 przypadków, to żona wnosi pozew o rozwód. Ilość rozwodów jest publikowana w Roczniku Statystycznym. W 2016 roku po 2-4 latach małżeństwa rozwodzili się małżonkowie, którzy mieli wykształcenie policealne i średnie.
Nawet zdarzają się rozwody małżonków po 75 roku życia, gdy przeżyli już razem ponad 20 lat.